Back - Film Database Home - Film Database New Search

RYO TAMURA

Person Information
Names RYO TAMURA
Year Of Birth
Day Of Birth
Place Of Birth
Town Of Birth
Year Of Death
Day Of Death
Best Known

Filmography

Film Name
up    down
Year
up  down
Director
up    down
Genre Role
UTA 1972 AKIO JISSOJI Actor
TENAMONYA YUREI DOCHU 1967 SHUE MATSUBAYASHI Comedy Actor
RIKYU 1989 HIROSHI TESHIGAHARA Drama Actor
AKOGARE 1966 HIDEO ONCHI Drama Actor
UTAMARO, YUME TO SHIRISEBA 1976 AKIO JISSOJI Actor
RANRU NO HATA 1974 KOZABURO YOSHIMURA Actor
MUJO 1970 AKIO JISSOJI Actor
AMEGA SUKI 1983 YOKO TAKAHASHI Actor
TAIFU TO ZAKURO 1967 EIZO SUGAWA Comedy Drama Actor
MEGURI-AI 1968 HIDEO ONCHI Romance Actor
ABARE GOEMON 1966 HIROSHI INAGAKI Actor
SHIBIRE KURAGE 1970 YASUZO MASUMURA Crime Actor
MANDARA 1972 AKIO JISSOJI Actor
IIMONO AGERU 1971 YOSHIO INOUE Actor
CHICHI TO KO -ZOKU NAMONAKU MAZUSHIKU UTUSUKUSHIKU 1967 ZENZO MATSUYAMA Drama Actor
DOTO ICHIMAN-KAIRI 1966 JUN FUKUDA Drama Actor

For a printer-friendly and copy-friendly page, please click the above button.
On the resulting page, to print, use the File>Print function from the browser menu bar; to copy, use Edit>Select All, Edit>Copy.