Back - Film Database Home - Film Database New Search

KYU SAKAMOTO

Person Information
Names KYU SAKAMOTO
Year Of Birth
Day Of Birth
Place Of Birth
Town Of Birth
Year Of Death
Day Of Death
Best Known

Filmography

Film Name
up    down
Year
up  down
Director
up    down
Genre Role
BANJI OKANE 1964 SHUE MATSUBAYASHI Actor
KYUCHAN NO DEKKAI YUME 1967 YOJI YAMADA Actor
KIGEKI: EKIMAE DANCHI 1961 SEIJI HISAMATSU Comedy Actor
TOKKAN 1975 KIHACHI OKAMOTO Actor
OTOKO GIRAI 1964 RYO KINOSHITA Actor
YAMA NO KANATANI -DAI ICHIBU RINGO NO HOO DAI NIBU SAKANA NO SEPPUN 1960 EIZO SUGAWA Drama Actor
KIGEKI EKIMAE BENTO 1961 SEIJI HISAMATSU Comedy Actor
AWAMORI-KUN NISHIE IKU 1961 KENGO FURUSAWA Comedy Actor
AWAMORI-KUN KANPAI! 1961 KENGO FURUSAWA Comedy Actor
AWAMORI-KUN URIDASU 1961 KENGO FURUSAWA Comedy Actor
KIGEKI YOKI NA MIBOJIN 1964 SHIRO TOYODA Comedy Actor

For a printer-friendly and copy-friendly page, please click the above button.
On the resulting page, to print, use the File>Print function from the browser menu bar; to copy, use Edit>Select All, Edit>Copy.