Back - Film Database Home - Film Database New Search

AKIRA NAGOYA

Person Information
Names AKIRA NAGOYA
Year Of Birth
Day Of Birth
Place Of Birth
Town Of Birth
Year Of Death
Day Of Death
Best Known

Filmography

Film Name
up    down
Year
up  down
Director
up    down
Genre Role
KENJU YARO 1965 TAN IDA Crime Actor
KIGEKI KAKUEKITEISHA 1965 KAZUO INOUE Actor
KAITO RUBII 1988 MAKOTO WADA Actor
ITOSHI NO ERII 1987 MASAMICHI SATO Actor
KOZO MONOGATARI -CHIJONI ORITA TENSHI 1987 RYO KINOSHITA Actor
KANTO MO HIROUGOZANSU 1967 HARUYASU NOGUCHI Actor
NATSUFUKU NO IBU 1984 KIYOSHI NISHIMURA Actor
GUAM CHINDOCHYU 1973 KATSUMI IWAUCHI Comedy Actor
KIGEKI EKIMAE HYAKUNEN 1967 SHIRO TOYODA Comedy Actor
AOBA SHIGERERU 1974 KIHACHI OKAMOTO Actor
CHI TO SUNA 1965 KIHACHI OKAMOTO War Actor
YUHI NO OKA 1964 AKINORI MATSUO Crime Actor
MR., MRS. AND MISS LONELY 1981 TATSUMI KUMASHIRO Actor
URATORAMAN TAROU -URUTORA NO HAHA WA TAIYO NO YO NI 1973 EIZO YAMAGIWA Actor
TEKKABA YABURI 1964 BUICHI SAITO Actor
SANBABA 1974 NOBORU NAKAMURA Actor
YUME WA YORU HIRAKU 1967 HARUYASU NOGUCHI Actor
MARUTAI NO ONNA 1997 JUZO ITAMI Drama Actor

For a printer-friendly and copy-friendly page, please click the above button.
On the resulting page, to print, use the File>Print function from the browser menu bar; to copy, use Edit>Select All, Edit>Copy.