Back - Film Database Home - Film Database New Search

CHIKAKO MIYAGI

Person Information
Names CHIKAKO MIYAGI
Year Of Birth
Day Of Birth
Place Of Birth
Town Of Birth
Year Of Death
Day Of Death
Best Known

Filmography

Film Name
up    down
Year
up  down
Director
up    down
Genre Role
UMON TORIMONOCHO -NAZO NO HACHIJU HACHIYA 1949 KYOTARO NAKIMI Actor
UKIGUMO NIKI 1952 MASAHIRO MAKINO Actor
IREZUMI MUZAN 1968 HIDEO SEKIGAWA Crime Actor
SHOWA ZAN KYODEN: CHIZOME NO KARAJISHI 1967 MASAHIRO MAKINO Crime Actor
AKUTO SHAIN YUKYO-DEN 1968 HIROKAZU ICHIMURA Comedy Actor
DAI SHO GEKI 1968 HIROKAZU ICHIMURA Comedy Actor
KENKA EREJI 1966 SEIJUN SUZUKI Actor
SAHEJI TORIMONOCHO -MURASAKI ZUIKIN -KAIKETSU HEN 1949 MASAHIRO MAKINO Actor
SAHEJI TORIMONOCHO -MURASAKI ZUIKIN 1949 MASAHIRO MAKINO Actor
ONNA TARASHI NO TEIO 1970 BUICHI SAITO Crime Actor
KAWACHI KARUMEN 1966 SEIJUN SUZUKI Actor
MUKOKUSEKI-MONO 1951 KON ICHIKAWA Actor
JOSHI GAKUEN -WARUI ASOBI 1970 MIO EZAKI Crime Actor
YUMEJI 1991 SEIJUN SUZUKI Actor
ZUBEKO BANCHO -TOKYO NAGAREMONO 1970 KAZUHIKO YAMAGUCHI Crime Actor

For a printer-friendly and copy-friendly page, please click the above button.
On the resulting page, to print, use the File>Print function from the browser menu bar; to copy, use Edit>Select All, Edit>Copy.