Back - Film Database Home - Film Database New Search

KENTARO HANEDA

Person Information
Names KENTARO HANEDA
Year Of Birth
Day Of Birth
Place Of Birth
Town Of Birth
Year Of Death
Day Of Death
Best Known

Filmography

Film Name
up    down
Year
up  down
Director
up    down
Genre Role
F2 GURAN PURI 1984 TOM KOTANI Composer
SUKI! 1990 TAKAYOSHI WATANABE Composer
CHOJIKU YOSAI MAKUROSU -AI OBOETE IMASUKA 1984 NOBORU ISHIGURO Animated Composer
HOERO TEKKEN 1980 NORIBUMI SUZUKI Crime Composer
HUSTY 1984 TOSHIO GOTO Composer
SHOSETSU YOSHIDA GAKKO 1983 SHIRO MORITANI Composer
KOZO MONOGATARI -CHIJONI ORITA TENSHI 1987 RYO KINOSHITA Composer
SHIOSAI 1985 TOM KOTANI Romance Composer
TSUMIKI KUZUSHI 1983 MITSUMASA SAITO Composer
SAYONARA JIYUPETA 1984 KOJI HASHIMOTO Science fiction Composer
SENGOKU JIETI 1980 MITSUMASA SAITO Science fiction Composer
KYODAN 1982 TORU MURAKAWA Composer
UCHU SENKAN YAMATO: FUKKATSUHEN 2009 YOSHINOBU NISHIZAKI Animated Composer
HADASHI NO GEN 1983 MORI MASAKI Animated Composer

For a printer-friendly and copy-friendly page, please click the above button.
On the resulting page, to print, use the File>Print function from the browser menu bar; to copy, use Edit>Select All, Edit>Copy.