Back - Film Database Home - Film Database New Search

CHIKAN DENSHA: SAWATTE BIKKURI!

Film Information
Titles CHIKAN DENSHA: SAWATTE BIKKURI!
DIRTY SCOUNDRELS
ATSUI TOIKI KOKAN NO YO DARE
TORI KIN DENSHA: SAWATTE CHODAI
Main Director TOSHIRO ENOMOTO
Year 2001
Length 63 Minutes
Countries Japan
Genre
Series

Actors MAYU ASUDA
HOTARU HAZUKI
AKO
ATSUKO SUZUKI
YOTA KAWASE
KAZUHIRO SANO
SHUETSU TOKAICHI
KUNIO HATA
TAKAHIKO KOBAYASHI
Directors TOSHIRO ENOMOTO
Director Of Photography MASATO NAKAO
Composer
Author
Companies SHINTOHO COMPANY
Movie Posters CHIKAN DENSHA: SAWATTE BIKKURI!
Additional Information
Literary Sources

For a printer-friendly and copy-friendly page, please click the above button.
On the resulting page, to print, use the File>Print function from the browser menu bar; to copy, use Edit>Select All, Edit>Copy.