Back - Film Database Home - Film Database New Search

SHONEN JIDAI

Film Information
Titles SHONEN JIDAI
TAKESHI
BOYHOOD, THE
TAKESHI -CHILDHOOD DAYS
Main Director MASAHIRO SHINODA
Year 1990
Length 117 Minutes
Countries Japan
Genre Drama
Series

Actors TETSUYA FUJITA
YUJI HORIOKA
KATSUHISA YAMAZAKI
NORITAKE KOHINATA
MINAKO SAEKI
SHIMA IWASHITA
TOSHIYUKI KOSOKAWA
CHOICHIRO KAWARASAKI
KAZUYO MITA
NOBUKO SENDO
KYOSEN OHASHI
TAKASHI TSUMURA
Directors MASAHIRO SHINODA
Director Of Photography TATSUO SUZUKI
Composer SHINICHIRO IKEBE
Author
Companies HYOGENSHA
SHONEN JIDAI
FUJIKO STUDIO
ASAHI NATIONAL BROADCASTING CO.
SHOGAKUKAN
Movie Posters SHONEN JIDAI
Additional Information
Literary Sources

For a printer-friendly and copy-friendly page, please click the above button.
On the resulting page, to print, use the File>Print function from the browser menu bar; to copy, use Edit>Select All, Edit>Copy.