Back - Film Database Home - Film Database New Search

OTOKO WA TSURAIYO -TORAJIRO SARADA KINENBI

Film Information
Titles OTOKO WA TSURAIYO -TORAJIRO SARADA KINENBI
TORA-SAN'S SALAD DAY MEMORIAL
Main Director YOJI YAMADA
Year 1988
Length 100 Minutes
Countries Japan
Genre
Series

Actors KIYOSHI ATSUMI
CHIEKO BAISHO
YOSHIKO MITA
GIN MAEDA
MASAMI SHIMOJO
CHIEKO MISAKI
HISAO DAZAI
HIDETAKA YOSHIOKA
CHISHU RYU
HIROKO MITA
TOMOKO NARAOKA
TOSHINORI OBI
Directors YOJI YAMADA
Director Of Photography TETSUO TAKABA
Composer NAOZUMI YAMAMOTO
Author
Companies SHOCHIKU CO.
Movie Posters OTOKO WA TSURAIYO -TORAJIRO SARADA KINENBI
Additional Information
Literary Sources

For a printer-friendly and copy-friendly page, please click the above button.
On the resulting page, to print, use the File>Print function from the browser menu bar; to copy, use Edit>Select All, Edit>Copy.