Back - Film Database Home - Film Database New Search

OTOKO WA TSURAIYO -TORAJIRO KOKORO NO TABIJI

Film Information
Titles OTOKO WA TSURAIYO -TORAJIRO KOKORO NO TABIJI
TORA-SAN GOES TO VIENNA
Main Director YOJI YAMADA
Year 1989
Length 109 Minutes
Countries Japan
Genre
Series

Actors KIYOSHI ATSUMI
KEIKO TAKESHITA
CHIEKO BAISHO
CHIEKO MISAKI
GIN MAEDA
MASAMI SHIMOJO
HISAO DAZAI
CHISHU RYU
HAYATO NAKAMURA
KEIKO AWAJI
MARTIN LOSCHBERGER
VIVIEN DYBAL
Directors YOJI YAMADA
Director Of Photography TETSUO TAKABA
Composer NAOZUMI YAMAMOTO
Author
Companies SHOCHIKU CO.
Movie Posters OTOKO WA TSURAIYO -TORAJIRO KOKORO NO TABIJI
Additional Information
Literary Sources

For a printer-friendly and copy-friendly page, please click the above button.
On the resulting page, to print, use the File>Print function from the browser menu bar; to copy, use Edit>Select All, Edit>Copy.