Back - Film Database Home - Film Database New Search

ICHIJOJI NO KETTO

Film Information
Titles ICHIJOJI NO KETTO
SAMURAI II: DUEL AT ICHIJOJI TEMPLE
SAMURAI (PART II)
MIYAMOTO MUSASHI: ICHIJOJI NO KETTO
ZOKU MIYAMOTO MUSASHI -ICHIJOJI NO KETTO
Main Director HIROSHI INAGAKI
Year 1955
Length 104 Minutes
Countries Japan
Genre
Series

Actors TOSHIRO MIFUNE
KOJI TSURUTA
SACHIO SAKAI
AKIHIKO HIRATA
YU FUJIKI
DAISUKE KATO
EIJIRO TONO
KOKUTEN KODO
KENJIM IIDA
KAORU YACHIGUSA
MARIKO OKADA
KO MIHASHI
Directors HIROSHI INAGAKI
Director Of Photography JUN YASUMOTO
ASUSHI ATSUMOTO
Composer IKUMA DAN
Author EIJI YOSHIKAWA
Companies TOHO CO. LTD.
Movie Posters ICHIJOJI NO KETTO
Additional Information
Literary Sources Novel - MIYAMOTO MUSASHI - 1937-39

For a printer-friendly and copy-friendly page, please click the above button.
On the resulting page, to print, use the File>Print function from the browser menu bar; to copy, use Edit>Select All, Edit>Copy.