Back - Film Database Home - Film Database New Search

KIGEKI-KEIBA HISSHOHO

Film Information
Titles KIGEKI-KEIBA HISSHOHO
HORSE MANIAC, THE
Main Director MASAHARU SEGAWA
Year 1967
Length 91 Minutes
Countries Japan
Genre
Series

Actors KEI TANI
YUMI SHIRAKAWA
JUNZABURO BAN
MASAKO KYOZUKA
TOMOKO OGAWA
KENJIRO YOSHINO
SHINGO YAMASHIRO
EITARO SHINDO
AKIRA OIZUMI
NENJI KOBAYASHI
MASAO KOMATSU
FUJIO MURAKAMI
Directors MASAHARU SEGAWA
Director Of Photography YOSHIKAZU YAMAZAWA
Composer CHUJI KINOSHITA
Author
Companies TOEI-TOKYO
Movie Posters KIGEKI-KEIBA HISSHOHO
Additional Information
Literary Sources

For a printer-friendly and copy-friendly page, please click the above button.
On the resulting page, to print, use the File>Print function from the browser menu bar; to copy, use Edit>Select All, Edit>Copy.