Back - Film Database Home - Film Database New Search

HITOZUMATSUBAKI

Film Information
Titles HITOZUMATSUBAKI
WIFE CAMELIA
Main Director HIROKAZU ICHIMURA
Year 1967
Length 97 Minutes
Countries Japan
Genre
Series

Actors AKIRA KURIZUKA
YOSHIKO MITA
KEISUKE SONOI
TOSHINARI KAZUSAKI
AKIKO NAKAMURA
FUMITAKE OMURA
BUNTA SUGAHARA
HIYUMI YOSHINO
KEN MIZUTA
EIZO KITAMURA
YOSHI KATO
AIKO MIMASU
Directors HIROKAZU ICHIMURA
Director Of Photography MASAO KOSUGI
Composer HIROOKI OGAWA
Author MASAJIRO KOJIMA
Companies SHOCHIKU
Movie Posters HITOZUMATSUBAKI
Additional Information
Literary Sources Novel - HITOZUMATSUBAKI -

For a printer-friendly and copy-friendly page, please click the above button.
On the resulting page, to print, use the File>Print function from the browser menu bar; to copy, use Edit>Select All, Edit>Copy.