Back - Film Database Home - Film Database New Search

HEITAI YAKUZA GODATSU

Film Information
Titles HEITAI YAKUZA GODATSU
HOODLUM SOLDIER -LOOTING AND PILLAGING
HOODLUM SOLDIER AND 100,000 DOLLARS
Main Director TOKUZO TANAKA
Year 1968
Length 80 Minutes
Countries Japan
Genre Crime
Series

Actors SHINTARO KATSU
TAKAHIRO TAMURA
TOMOMI SATO
ISAO NATSUYAGI
TORU EMORI
JOTARO SENBA
YOSHIO KANAYOSHI
FUJIO SUGA
SABURO DATE
MAMORU HIRATA
HIROYUKI KAWASAKI
YUKIO HORIKITA
Directors TOKUZO TANAKA
Director Of Photography MOTONARI WASHIO
Composer HAJIME KABURAGI
Author YORIYOSHI ARIMA
Companies DAIEI
DAIEI-KYOTO
Movie Posters HEITAI YAKUZA GODATSU
Additional Information
Literary Sources Novel - HEITAI YAKUZA -

For a printer-friendly and copy-friendly page, please click the above button.
On the resulting page, to print, use the File>Print function from the browser menu bar; to copy, use Edit>Select All, Edit>Copy.