Back - Film Database Home - Film Database New Search

HANA NO KOIBITOTACHI

Film Information
Titles HANA NO KOIBITOTACHI
SWEET INTERNS, THE
Main Director TAKEICHI SAITO
Year 1968
Length 92 Minutes
Countries Japan
Genre Drama
Series

Actors SAYURI YOSHINAGA
YUKIYO TOAKE
MASAKO IZUMI
RURIKO ITO
YOKO YAMAMOTO
TOMOKO HAMAKAWA
CHIYAKO SAITO
KEN YAMAUCHI
KAZUO FUNAKI
TOMOKO NARAOKA
TATSUO MATSUSHITA
EMIKO AZUMA
Directors TAKEICHI SAITO
Director Of Photography YOSHIHIRO YAMASAKI
Composer TAICHIRO KOSUGI
Author NOBUKO YOSHIYA
Companies NIKKATSU
Movie Posters HANA NO KOIBITOTACHI
Additional Information
Literary Sources Story - ONNA NO KYOSHITSU -

For a printer-friendly and copy-friendly page, please click the above button.
On the resulting page, to print, use the File>Print function from the browser menu bar; to copy, use Edit>Select All, Edit>Copy.